Προϊόντα Αλλαντοποιίας

Στην Trofartis αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Μπορούμε να σας προσφέρουμε βελτιωτικά και πρόσθετα της υψηλότερης ποιότητας και να σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου. Είτε πρόκειτε για προιόντα καθαρής ετικέτας, για προιόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προιόντα με ειδικά διαθρεπτικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις που θα ταιριάζουν στα προιόντα σας. Τα πρόσθετα και βελτιωτικά μας παρακευάζονται από τις καλύτερες πρώτες ύλες, στο πιο σύγχρονο εργοστάσιο της Ευρώπης. Δομή, σύσταση, συγκράτηση, προστιθέμενη αξία και τεχνολογική αρτιότητα. Την διαφορά θα την ανακαλύψετε στα προϊόντα σας.

Τεχνολογία

 • Προιόντα αντικατάστασης λίπους – σόγιας – αμύλου
 • Μείγματα ενζύμων
 • Αντιοξειδωτικά
 • Λειτουργικά συστήματα βασισμένα σε πρωτείνες
 • Προιόντα επέκτασης συντηρησιμότητας καθαρής ετικέτας
 • Λειτουργικές φυτικές ίνες για έγχυση, για προιόντα κρύας κοπής αλλά και για λουκάνικα
 • Ζωικές πρωτείνες υψηλής ποιότητας
 • Μείγματα προσθέτων για ταχεία ωρίμανση
 • Μείγματα προσθέτων για ωρίμανση τεμαχίων κρέατος
 • Καλλιέργειες για γρήγορη ωρίμανση με GDL
 • Καλλιέργειες για αργή ωρίμανση
 • Καλλιέργειες για ωρίμανση τεμαχίων κρέατος
 • Καλλιέργειες για ανάπτυξη αρώματος και χρώματος
 • Μείγματα φωσφορικών για το κούτερ
 • Φωσφορικά για το ζυμωτήριο
 • Σταθεροποιητές για βελόνισμα και μάλαξη
 • Γαλακτοματοποιητές
 • Σταθεροποιητές χρώματος
 • Προϊόντα αντικατάστασης φωσφορικών
 • Χρώματα φυσικά και τεχνητά
 • Μείγματα για γαλακτώματα μαλακού λίπους
 • Μείγματα για γαλακτώματα από έλαια
 • Λειτουργικά παρασκευάσματα βελτίωσης δομής αλλαντικών
 • Μείγματα για ταχεία επεξεργασία χοιρινού δέρματος
 • Μείγματα για βελτίωση του κόστους
 • Λειτουργικά παρασκευάσματα αύξησης χρόνου ζωής
 • Προιόντα καθαρής ετικέτας
 • Μείγματα- συστήματα Έγχυσης για άλμες υψηλής συγκράτησης ή για άλμες τύπου kassler