Υπηρεσίες

Τεχνολογική Υποστήριξη

Τεχνολογική Υποστήριξη

Στην Trofartis μπορούμε να σας υποστηρίξουμε για τεχνολογικά θέματα που σας απασχολούν. Είτε πρόκειται για μεμονωμένο τεχνολογικό πρόβλημα είτε για την εξ ολοκλήρου ανάπτυξη προϊόντων, χρησιμοποιώντας επιστημονική μεθοδολογία, σύγχρονες πρακτικές και την εμπειρία μας, μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις.

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική αρτιότητα και η εικόνα των προϊόντων αποτελούν την βάση για την επιτυχία τους. Είμαστε βέβαιοι πως κάθε λεπτομέρεια στην παραγωγική διαδικασία τροποποιεί το τελικό αποτέλεσμα και ότι οι λύσεις στα τεχνολογικά προβλήματα έρχονται από την εμπειρία και την βαθειά γνώση της Επιστήμης των Τροφίμων. Στρατηγικός συνεργάτης μας είναι η Arotop Gmbh, η οποία έχει αναπτύξει προϊόντα για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στον κόσμο. Εσείς έχετε το όραμα και εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στον τρόπο, με αποτελεσματικότητα και εχεμύθεια

Εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

Είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις μεταβολές στην νομοθεσία και να σας βοηθάμε να τις εφαρμόζετε. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε την σωστή σήμανση για τις ετικέτες σας, να αναπτύξουμε τους διαθρεπτικούς πίνακες και να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζετε ορθά την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.