Υπηρεσίες

Οργανοληπτικοί Έλεγχοι

Οργάνωση & Διεξαγωγή Οργανοληπτικών Ελέγχων

Στην Trofartis οργανώνουμε οργανοληπτικές δοκιμές και εκπαιδεύουμε πάνελ δοκιμαστών από την ομάδα σας ή τρίτους. Με σύγχρονα στατιστικά μοντέλα ανάλυσης εξάγουμε αποτελέσματα που σας βοηθούν να βεβαιωθείτε για την αποδοχή των προϊόντων σας από τους καταναλωτές πριν ακόμη τα τοποθετήσετε στο ράφι.