Λογισμικό Παραγωγής

ProRecipe

Λογισμικό Υποστήριξης Παραγωγής ProRecipe

Το απόλυτο Λογισμικό Διαχείρισης και Κοστολόγησης των Συνταγών σας. Συγκεντρώστε, διαχειριστείτε και κοστολογήστε τις συνταγές σας. Υπολογίστε άμεσα διαφορετικά βάρη τελικού προϊόντος και αποφύγετε τα λάθη κατά τους υπολογισμούς. Το ProRecipe υπολογίζει με ακρίβεια το κόστος των προϊόντων σας, τα κέρδη σας ανά προϊόν ενώ διαμορφώνει το τέλειο κωδικολόγιο για την εταιρεία σας. Το ProRecipe αναπτύχθηκε για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή. Εύκολο και γρήγορο στη χρήση, πολύ γρήγορα γίνεται αναντικατάστατος σύμμαχος στην καθημερινή σας παραγωγική δραστηριότητα. Προστατέψτε τις συνταγές σας από τρίτους και δώστε πρόσβαση με κωδικούς στους χειριστές που θέλετε.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Καθώς καταχωρείτε ή μεταβάλλετε τις ύλες που συμμετέχουν στην συνταγή σας το ProRecipe υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές στην σύσταση και στο κόστος του προϊόντος σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα την συνταγή σας και να προσεγγίσετε το κόστος που είχατε σαν στόχο πριν καν το παρασκευάσετε.

Διαχείριση Παραγωγής

Καταγράψτε την καθημερινή σας παραγωγική δραστηριότητα. Κάθε φορά που εκτελείτε μια συνταγή το ProRecipe μπορεί να την καταχωρεί αυτόματα στο ημερολόγιο παραγωγής. Κρατήστε σημειώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα σας. Το ProRecipe δημιουργεί μια βάση δεδομένων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ιχνηλασιμότητα είτε για έλεγχο της παραγωγικότητας.

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχειριστείτε και αποθηκεύστε τις συνταγές σας με ασφάλεια. Το ProRecipe μπορεί να επεξεργαστεί απεριόριστο αριθμό εγγραφών και δεδομένων. Καταχωρήστε όλες σας τις συνταγές και κατηγοριοποιήστε τις σε φακέλους. Καταχωρήστε τους προμηθευτές και τα στοιχεία τους, τα προμηθευόμενα υλικά αλλά και τις τιμές τους. Καταχωρήστε τα υλικά συσκευασίας και ενθήκευσης. Καταγράψτε την διαδικασία παραγωγής, τεχνικές πληροφορίες και άλλες προσωπικές σημειώσεις που αφορούν στο προϊόν σας. Το ProRecipe σας δίνει τη δυνατότητα να απομακρύνετε τις σημειώσεις από τον χώρο παραγωγής, να αποτρέψετε σφάλματα που οδηγούν σε αστοχίες παραγωγής αλλά και να κρατήσετε τις συνταγές σας μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Ευκολία Χειρισμού

Με απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις χειρισμού και εκπαίδευση πριν από την χρήση. Το ProRecipe αναπτύχθηκε για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή. Εύκολο και γρήγορο στη χρήση, πολύ γρήγορα γίνεται αναντικατάστατος σύμμαχος στην καθημερινή σας παραγωγική δραστηριότητα. Το ProRecipe βοηθά στην διασύνδεση των τμημάτων Παραγωγής και της Διοίκησης. Παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγωγή, την κοστολόγηση και την πώληση ενός επιτυχημένου προϊόντος με αποτέλεσμα να γεφυρώνει το κενό που μπορεί να υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. Έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να είναι σίγουροι για την εγκυρότητα των υπολογισμών, την σταθερότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση του κόστους κάθε φορά που προκύπτει διαφοροποίηση του.

Εκτυπώσεις

Εκτυπώστε την καρτέλα της εκτέλεσης μιας συνταγής και χρησιμοποιήστε την σαν εντολή παραγωγής.Εκτυπώστε μια πλήρη αναφορά για τα προϊόντα σας. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τα κόστη των συστατικών που συμμετέχουν στην συνταγή σας, τα κόστη ενθήκευσης, συσκευασίας, το κόστος εργασίας, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και τελικά το κόστος του παραγόμενου προϊόντος. Συμπεριλάβετε στην εκτύπωση την διαδικασία παραγωγής ή άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που θέλετε για την αποφυγή λαθών στην παραγωγική διαδικασία. Διαμορφώστε την φόρμα εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε το λογότυπό σας και άλλες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται. Εάν η εμπορική σας δραστηριότητα απαιτεί την αποστολή συνταγής στους πελάτες σας, διαμορφώστε εύκολα την φόρμα για εξαγωγή συνταγής-οικονομικής προσφοράς με μια απλή κίνηση. Ενημερώστε το λογιστήριο σας με ακρίβεια για τις αναλώσεις των υλικών που χρησιμοποιείτε για την παραγωγή των προϊόντων σας.

Υπολογισμός Συνταγής

Με το ProRecipe μπορείτε να υπολογίσετε σε δευτερόλεπτα τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή σας για όσα κιλά προϊόντος χρειάζεστε. Πληκτρολογήστε τα κιλά του τελικού προϊόντος που θέλετε να παρασκευάσετε και δείτε τις ποσότητες των υλικών που διαμορφώνουν την συνταγή σας χωρίς λάθη. Αποφύγετε τα λάθη και γλιτώστε πολύτιμο χρόνο από τους υπολογισμούς.Εκτυπώστε την συνταγή για τα κιλά που θέλετε και χρησιμοποιήστε την σαν εντολή παραγωγής.

Υπολογισμός Πρωτεϊνών

Το ProRecipe υπολογίζει το ποσοστό πρωτεΐνης, λίπους και υγρασίας του τελικού σας προϊόντος. Καταχωρίστε την σύσταση των πρώτων σας υλών (Πρωτεΐνη, λίπος, υγρασία) και το Protein Module θα υπολογίσει την περιεκτικότητα των προϊόντων σας σε πρωτεΐνη που προέρχεται από μυϊκό ιστό (BEFFE) την Ολική Πρωτεΐνη, λίπος και Υγρασία στην αρχική σας συνταγή αλλά και στα τελικά σας προϊόντα.

Κοστολόγηση

Κοστολογήστε τα προϊόντα σας γρήγορα, σίγουρα και έγκυρα. Καταχωρίστε τις συνταγές σας και δείτε άμεσα το κόστος των τελικών σας προϊόντων. Παρακολουθήστε πως μια μεταβολή στην τιμή Πρώτης Ύλης διαμορφώνει το τελικό κόστος του προϊόντος σας. Όταν μεταβάλλετε την τιμή αγοράς ενός υλικού το ProRecipe υπολογίζει αυτόματα το νέο κόστος των συνταγών στις οποίες αυτό συμμετέχει. Εισάγετε την επιθυμητή τιμή πώλησης για το προϊόν (καθαρή ή με Φ.Π.Α.) και δείτε ποιο είναι το ποσοστό κέρδους σας (Margin και MarkUp) ή εισάγετε το επιθυμητό ποσοστό κέρδους και δείτε την τιμή πώλησης που προκύπτει. Η καρτέλα κοστολόγησης σας δίνει την δυνατότητα να εισάγετε το κόστος άμεσης εργασίας και το βιομηχανικά έξοδα που βαραίνουν το προϊόν σας. Εισάγετε το είδος ενθήκευσης και συσκευασίας για το τελικό σας προϊόν και υπολογίστε το τελικό κόστος του. Το ProRecipe ενσωματώνει ειδική πρόβλεψη για την απώλεια βάρους λόγω θερμικής επεξεργασίας ή ωρίμανσης ώστε η τιμή κόστους που προκύπτει να είναι η πραγματική τιμή μετά από τις απώλειες.

Ημερολόγιο Παραγωγής

Καταχωρήστε τις συνταγές που πραγματοποιείτε κάθε ημέρα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για κάθε προϊόν. Στη συνέχεια, δείτε με γραφήματα για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε την παραγωγική σας δυναμικότητα.

Γραφήματα

Πραγματοποιήστε αναζήτηση ανά προϊόν ή για το σύνολο της παραγωγής για την χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει. Το ProRecipe σας παρουσιάζει διαγράμματα για την παραγωγικότητα σας σε μορφές που σας βοηθούν να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα για την δραστηριότητα σας.

Έκδοση λογισμικού για τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

info@trofartis.gr