Υπηρεσίες

Ασφάλεια Τρόφιμων

Συστημάτα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP και ISO 22000


Στην Trofartis γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να δημιουργήσουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Απλά, γρήγορα, εύστοχα και οικονομικά, θωρακίζουμε την εταιρία σας απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και νομοθεσίας.

Οι άνθρωποί μας έχουν εργαστεί σκληρά σε βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και γνωρίζουν όχι μόνο τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που υπάρχουν στις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και τις απαιτήσεις των Ελεγκτικών Αρχών. Σε συνδυασμό με άριστες γνώσεις της Τεχνολογίας Τροφίμων μπορείτε να είστε σίγουροι ότι μαζί μας η Επιχείρηση σας θα αποκτήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα αποτελεί σύμμαχο και οδηγό για την ασφάλεια των τροφίμων σας και όχι μια σειρά φακέλων που θα μείνουν στο ράφι.

Στόχος μας είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων σας μέσα από διαδικασίες απόλυτα προσαρμοσμένες στην δυναμική και στους πόρους σας. Έτσι, δημιουργούμε λειτουργικά Συστήματα και εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους σας ώστε μαζί να αντιμετωπίζουμε τις συνεχείς προκλήσεις του κλάδου των τροφίμων και να δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα σας.