Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Προϊόντων

Ανάπτυξη Προϊόντων

Αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα και τις διεργασίες που απαιτούνται για να σχεδιάσετε ή να βελτιώσετε ένα προιόν. Λαμβάνοντας υποψην τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε προιόντα σύμφωνα με τις κοστολογικές σας απαιτήσεις ώστε να έχουν τα τεχνολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που επιθυμείτε. Στην Trofartis έχουμε την εμπειρία, την επιστημονική γνώση και τις πρώτες ύλες για να το πετύχουμε